Podmínky


Všeobecné podmínky pronájmu

Nájemce musí dovršit věk 21 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B (případně B+E) s minimální praxí 3 let. Vůz bude pronajmut po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce, za škody způsobené jiným řidičem odpovídá nájemce.

Předání a vrácení vozidla

Obytný automobil se předává a vrací v pracovní dny. Převzetí je možné první den pronájmu od 14:00 do 16:00 a vratka poslední den pronájmu od 8.00 do 10:00. Po dohodě je možné vozidlo převzít od 8:00 a vrátit v 16:00, viz Ceník/Příplatky. Obytný automobil je předáván čistý s plnou nádrží PHM (motorová nafta), plnou láhví propanu a plnou nádrží čisté vody. Nájemce je povinen vozidlo vrátit čisté s plnou nádrží PHM (motorová nafta), ostatní náplně nedoplňuje.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží emailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 30% celkového nájemného na blokaci termínu, kterou je povinen uhradit do 3 pracovních dnů. Doplatek nájemného je povinen nájemce uhradit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozidla. Kauci 25 000,- Kč uhradí nájemce v hotovosti při převzetí obytného vozidla. Doplatek za nadlimitní počet ujetých km bude stržen z vratné kauce při vrácení obytného vozidla. V ceně pronájmu je zahrnuto veškeré vybavení obytného vozidla včetně kempingového vybavení, vybavení kuchyně, ....

Pojištění vozidla

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (minimálně 10 000,-Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy kontaktujte Fiat Camper Assistance na telefonním čísle 0080034281111. Tato služba je Vám k dispozici zdarma ve 13 jazycích, 44 zemích, 24 hodin denně a 365 dní v roce.

Sankce

Nájemce je povinen vrátit obytné vozidlo uklizené a čisté, s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou). V opačném případě účtujeme poplatek 2 000,- Kč. Při velkém znečištění, olejem, barvou atd. účtujeme poplatek 5 000,- Kč, který bude odečten z vratné kauce. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč.

Storno podmínky

  • 30 dnů a více před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu,
  • 15-29 dnů před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu,
  • 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu,
  • v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu,

network24 s.r.o., Veřovice 253, IČ: 28618670, DIČ: CZ28618670 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | +420 555 444 954

Sledujte nás také na campervans.cz